Monumentul lui Vasile Lupu

Monumentul este amplasat in curtea bisericii "Sfântul Dumitru" din Orhei, ctitorul careia a fost Domnitorul Moldovei Vasile Lupu (1636). Statuia din bronz il reprezinta pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramotă domnească. Imaginea statuară este redată în mişcare. detailii excursii

Postamentul din piatră gălbuie de Cosăuţi are o formă octagonală, fiind amplasat pe un soclu în două trepte. Legătura dintre postament şi statuie este realizată prin intermediul unei forme cilindrice