S.Sadaclia

Sadaclia este un sat şi comună din raionul Basarabeasca. Satul are o suprafaţă de circa 3.54 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 10.37 km. Sadaclia este unicul sat din comuna cu acelaşi nume, situat la distanța de 17 km de orașul Basarabeasca și la 85 km de Chișinău. Satul Sadaclia a fost menționat documentar în anul 1793. detailii excursii

Basarabeasca este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului  Basarabeasca. Amplasat în lunca rîului Cogîlnic şi Larga este situat la 101 km de Chișinău şi este un important nod feroviar în sud-estul republicii pe magistrala Bender-Reni.
Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha.Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha. Circa 53% din această suprafaţă ocupă terenurile cu destinaţia agricolă – 1.460 ha. Terenurile arabile ocupă circa 75% din totalul terenurilor agricole (1.095 ha) ; plantaţiile multianuale – 338 ha (23%) din totalul terenurilor cu destinaţie agricolă. Bonitatea medie a terenurilor agricole este de 65.  Fondul acvatic al oraşului este format din rîul Cogâlnic şi 3 iazuri care ocupă circa 28 ha. În oraşul Basarabeasca suprafaţa spaţiilor verzi este redusă.Sistemul de educaţie include 4 grădiniţe de copii, o şcoală medie de cultură şi 3 licee. cu 1.611 elevi. Ocrotirea sănătăţii este asigurată de 2 spitale, o policlinică şi o staţie de salvare. Oraşul dispune de 4 biblioteci publice. În oraş funcţionează două cluburi sportive.