S.Carabiber

Carabiber este un sat din cadrul comunei Iserlia, raionul Basarabeasca. Satul are o suprafaţă de circa 0.18 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 2.22 km. Localitatea se află la distanța de 30 km de orașul Basarabeasca și la 76 km de Chișinău. Satul Carabiber a fost întemeiat în anul 1929.Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 82 de oameni, dintre care 50.00% - bărbaţi și 50.00% - femei. detailii excursii

Basarabeasca este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului  Basarabeasca. Amplasat în lunca rîului Cogîlnic şi Larga este situat la 101 km de Chișinău şi este un important nod feroviar în sud-estul republicii pe magistrala Bender-Reni.
Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha.Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha. Circa 53% din această suprafaţă ocupă terenurile cu destinaţia agricolă – 1.460 ha. Terenurile arabile ocupă circa 75% din totalul terenurilor agricole (1.095 ha) ; plantaţiile multianuale – 338 ha (23%) din totalul terenurilor cu destinaţie agricolă. Bonitatea medie a terenurilor agricole este de 65.  Fondul acvatic al oraşului este format din rîul Cogâlnic şi 3 iazuri care ocupă circa 28 ha. În oraşul Basarabeasca suprafaţa spaţiilor verzi este redusă.Sistemul de educaţie include 4 grădiniţe de copii, o şcoală medie de cultură şi 3 licee. cu 1.611 elevi. Ocrotirea sănătăţii este asigurată de 2 spitale, o policlinică şi o staţie de salvare. Oraşul dispune de 4 biblioteci publice. În oraş funcţionează două cluburi sportive.