Or.Basarabeasca

Basarabeasca este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Basarabeasca. Amplasat în lunca rîului Cogîlnic şi Larga este situat la 101 km de Chișinău şi este un important nod feroviar în sud-estul republicii pe magistrala Bender-Reni. Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha.Conform datelor recensămîntului din 2004, populaţia oraşului Basarabeasca constituie 11 192 locuitori, dintre care 47.58% - bărbaţi şi 52.42% - femei. detailii excursii

Basarabeasca este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului  Basarabeasca. Amplasat în lunca rîului Cogîlnic şi Larga este situat la 101 km de Chișinău şi este un important nod feroviar în sud-estul republicii pe magistrala Bender-Reni.
Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha.Suprafaţa totală a oraşului Basarabeasca este de 2.754 ha. Circa 53% din această suprafaţă ocupă terenurile cu destinaţia agricolă – 1.460 ha. Terenurile arabile ocupă circa 75% din totalul terenurilor agricole (1.095 ha) ; plantaţiile multianuale – 338 ha (23%) din totalul terenurilor cu destinaţie agricolă. Bonitatea medie a terenurilor agricole este de 65.  Fondul acvatic al oraşului este format din rîul Cogâlnic şi 3 iazuri care ocupă circa 28 ha. În oraşul Basarabeasca suprafaţa spaţiilor verzi este redusă.Sistemul de educaţie include 4 grădiniţe de copii, o şcoală medie de cultură şi 3 licee. cu 1.611 elevi. Ocrotirea sănătăţii este asigurată de 2 spitale, o policlinică şi o staţie de salvare. Oraşul dispune de 4 biblioteci publice. În oraş funcţionează două cluburi sportive.