Raionul Stefan Voda

Ştefan Vodă este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Ştefan Vodă. Amplasat în partea de sud-est a republicii, oraşul Ştefan Vodă este situat la o distanţă de 105 km de Chișinău si la 32 km de stația de cale ferată Căușeni. detailii regiuni excursii

Istoria localităţii începe cu anul 1909, cînd aici a fost întemeiată colonia germană Kizil. Prin efortul coloniştilor a fost desţelenit și pus în valoare pămîntul, a fost construite case și anexe gospodărești. În 1930 localitatea Chizil, intra în cadrul plasei Volintiri, judeţul Cetatea Albă, avînd 227 locuitori dintre care 191 erau nemţi. Către anul 1940 în Kizil erau 54 de case aranjate de-a lungul unei străz

Suprafața totală a orașului este de 2.277 ha, dintre care terenurile agricole (pămîntul arabil) ocupă 1491 ha (76,5%), viile - 51 ha, livezile - 15 ha, pășunile - 137 ha, pădurile - 111 ha, bazinele acvatice - 74 ha. Suprafața terenului intravilan este de 458 ha, iar a terenurilor destinate industriei – 70,6 ha.